Direcții de cercetare:

 1. Metode și software de modelare, simulare și vizualizare, pentru evaluarea impactului activităților nucleare asupra mediului și sănătății, analiza de risc și vulnerabilitate
  Personal:
  • Dr. Dan V. Vamanu
  • Dr. Valentin T. Acasandrei
  • Dr. Bogdan I. Vamanu
  Dezvoltarea unei clase de metode analitice asistate de coduri de calcul orientate spre cerințele utilizatorilor, pentru evaluarea radiologică a impactului de mediu si sanitar al accidentelor nucleare, urgențelor radiologice și funcționarii normale a instalațiilor nucleare, pentru consolidarea conceptului de pregătire practica anticipativa in domeniul urgențelor nucleare, precum și a capacitatii rezidente a Institutului de a răspunde prompt și independent apelurilor din partea sistemului de guvernare și a mass-media în caz de situații de urgență nucleară. Aceasta resursa, care include platforme software, intre care Notepad, SAT, RAT, EDAT, QVA, SAW și, cel mai recent N-WATCHDOG sunt concepute pentru a fi generice si adaptive în privinta scenariilor de eveniment, modelelor și ecuațiilor constitutive, putand adresa totodata situatii particulare prin biblioteci de date specifice, interfete flexibile in alegerea modelelor, precum si facilitati GIS utilizate atat in fazele de input al datelor cat si in reprezentare a rezultatelor. O validare remarcabila a acestui concept de lucru a fost obținuta in perioada crizei nucleare de la Fukushima, martie-mai 2011 (http://www.nipne.ro/fukushima_2011/). Obiectivul general al cercetărilor este de a creste capacitatea operațională a sistemelor expert in sprijinirea evaluarilor de situatie si adoptarea de decizii informate, sporind astfel acceptarea acestor instrumente pe scara larga. Se are in vedere in mod deosebit optimizarea modurilor de lucru in raport cu disponibilitatea si performantele retelelor de acces la resursele de date (Internet), pentru diferite categorii de utilizatori, precum și un spectru cat mai cuprinzator de scenarii de eveniment și condiții de mediu. Prin extensie in raport cu profilul de baza, se dezvolta o directie de cercetare in domeniul evaluarii riscului si vulnerabilitatii sistemelor complexe, cu aplicatii predilecte in securitatea infrastructurilor critice.

 2. Date și modele pentru evaluare radiologică
  • Dr. Anca-Mirela Melintescu
  - Modelarea dinamică a transferului radionuclizilor în diverse ecosisteme, ca de exemplu transferul tritiului și C-14 în continuumul atmosferă-sol-plante-animale (terestre și acvatice, domestice și sălbatice, păsări)-om;
  - Studii complexe de meteorologie nucleară pentru investigarea influenţei condiţiilor atmosferice asupra emisiilor radioactive în spaţiul aerian, procese cheie în evaluarea riscului radiologic şi a impactului activităţilor nucleare asupra mediului, cu aplicaţii în monitorizarea meteorologică a zonei de influenţă a IFIN-HH şi ELI-NP. (http://meteo.nipne.ro/)

 3. Centru Local de Supraveghere Radiologică a Mediului Ambiant
  • Dr. Nicolae Mocanu
  • Dr. Dan Galeriu
  • Drd. Bogdan Zorila
  • Ing. Ion Tudor
  Facilitățile deținute în prezent de LCRSE poate furniza următoarele activități de mediu de monitorizare radiologică:
  - 24/24 ore de monitorizare a debitului dozei echivalente în aer din cauza X și radiații gamma (sistem de supraveghere radiologică perimetrice format din șase stații exterioare de detecție fixe cu panouri solare și un spațiu interior unitate de expediere);
  - 24/24 ore de monitorizare a radionuclizilor care emit gamma, alfa și beta radiație în aerosoli (detectarea prezenței și măsurarea concentrației radionuclizilor în aerosoli, separat doar emisie gamma si combinate pentru emisiile alfa și beta);
  - 24/24 ore de monitorizare complex de aerosoli , radiologice METEO radioactive și gaze. Acesta include un 60 m înălțime turn-radiologice METEO, care trimite date on - line pe site - ul http://meteo.nipne.ro/.