Departamentul de Fizica Vieții și a Mediului este organizat pe o structură multidisciplinară în acord cu diversitatea de domenii abordată. Dezvoltarea în România a energeticii nucleare și a aplicațiilor radiațiilor ionizante, în special în domeniul sănătății, determină necesitatea existenței unor grupuri de cercetare în IFIN-HH care să acopere domeniul foarte larg al impactului radiațiilor ionizante asupra mediului și sistemelor biologice. Plecând de la expertiza acumulată în acest domeniu, activitățile din cadul departamentului s-au diversificat și în sensul abordării unor domenii conexe, care nu implică neapărat prezența radiațiilor ionizante. În acest context activitățile desfășurate în departament se subsumează atât cercetării fundamentale, cercetării aplicative cât și serviciilor către diverși parteneri.