Grupul de măsurători de radioactivitate în probe de mediu și biologice

Direcții de cercetare:
1. Supraveghere personal și mediu

Dr. Ana Stochioiu

Dr. Elena Sandu

Dr. Felicia Mihai

Ing. Ion Tudor

Tech. Ileana Banu

Tech. Dan Jianu

Tech. Nicolae Andrei

Nicușor Sfetcu

      - Supravegherea radiologică extinsă a mediului în zona Măgurele, având în vedere progresia inventarului radioactiv asociat dezafectării reactorului de cercetare VVR-S şi influenţa potenţială a sistemului ELI-NP în bilanţul radiologic al zonei de proximitate a institutului.

      - Cercetări privind impactul activităţilor nucleare asupra personalului ocupat profesional, mediului şi populaţiei în zone de risc radiologic.

 

      2. Laborator de monitorizare a contaminării interne - Contor Corp Uman

      Dr. Mirela Saizu

      Tech. Marcela Mateescu

      - Dezvoltarea tehnicilor de măsurare a contaminării interne radioactive

      - Cercetări cu aplicabilitate în medicina nucleară:

           * microdozimetria și nanodozimetria radionuclizilor emițători de radiații alfa, beta și electroni Auger

           * dozimetria radionuclizilor de viață scurtă utilizați în diagnostic și tratament.

      - Optimizarea sistemului de calitate al laboratorului.

 

      3. Laborator pentru măsurători α, β, γ  și radon în probe de mediu și materiale radioactive

      Dr. Romeo Calin

      Dr. Ileana Rădulescu

      - Măsurarea activității probelor de mediu cu sistemul alfa/beta global MPC 2000DP. Domeniu de măsura pentru alfa: (0,001 - 104) Bq. Domeniu de măsură pentru beta: (0,5 - 104) Bq.

      -  Măsurarea activității de radon si gaze alfa radioactive in probe de mediu cu sistemul Pylon AB-5. Domeniu de măsură radon: (0,01 - 1.000.000) pCi/l (0,37 - 4 × 107) Bq/l.

      - Măsurarea activității radionuclizilor gama emițători continuți în probe de mediu și în probe de materiale radioactive. Domeniu de măsură: (fond - 104) Bq.    

      -  Măsurarea activității probelor de mediu cu sistemul spectrometric alfa OCTETE. Domeniu de măsură: (fond - 104) Bq.

      -  Măsurarea activității volumice de radon și gaze alfa radioactive în probe de mediu cu Sistemul CIS-Rn-XX;

      -  Realizarea de detectoare de radiații ionizante tip cameră de ionizare sub presiune pentru aplicații industriale;

      -  Activități de reparări/recondiționări detectoare de radiații pentru aplicații industriale.

 

      4. Măsurarea activității probelor gama-spectrometric

Dr. Romulus Mărginean

Dr. Dorina Ghiorghiu

Dr. Ana-Maria Apostu Blebea

Dr. Mariana Claudia Gomoiu

Tech. Petre Stroescu

Tech. Bogdan Sorin Dumitru

- Spectrometrie gamma de înaltă rezoluție în fond ultrascăzut de radiații și în dozimetria mediului și ocupațională;

 

5. Laboratorul de radiochimie pentru probe de mediu

Dr. Corina Simion

Tech. Mihaela Teodorescu

- Determinarea unor izotopi beta-minus emițători în probe de mediu sau provenite din activităţile umane cu ajutorul Spectrometriei cu Scintilatori Lichizi (Liquid Scintillation Spectrometry – LSC).

- Elemente chimice șiizotopi ai elementelor chimice care pot fi determinați în LRPM: Hidrogen-3 (H-3, Tritiu); Carbon-14 (C-14, Radiocarbon); Plumb-210 (Pb-210); Stronțiu-90 (Sr-90), precum și elementul chimic natural Uraniu (U).

- Tipuri de probe ce pot fi supuse încercărilor: probe de aer (aerosoli), probe de apă (subterană, de suprafață, de rețea, apă distilată tip I, II, III, apre reziduale), probe de sol-sediment, probe de țesuturi animale și vegetale (proaspete, conservate, anatomice), conținând unul sau mai multe elemente chimice sau izotopi din lista menționată anterior, precum și preparate analitice ale lor în soluții anorganice sau organice.

 

 

 

 

 

Romanian